Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spektro & appliceringsteknik.

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lack och lackering och vill vidareutbilda dig inom kulör och kulörverktyg. Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter praktiskt arbete med kulörverktyg.

Efter utbildningen kommer du att ha större förståelse och hjälp av de verktyg som vi hanterar.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur systemen är uppbyggda, lära dig vikten av att förbereda ytan väl för att kunna göra en mätning med spektrofotometer. Resultaten får du lägga in i databasen och där också lära dig tyda den information som du får av ditt mätvärde. Efter ditt färdiga val får du blanda kulören och göra ditt egna färgprov som ska jämföras mot objektet du har mätt.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som använder Spies Hecker produkter idag och som vill utveckla din kompetens och din verksamhet.

03 TID
1 dag.
Dag 1: 9.00–16.00.

KONTAKT
Ring Axalta Refinish Academy
tel 031-576822 eller maila
academy@axaltacs.com