Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6052


Permahyd Hi-TEC WT Additive 6052 ska tillsättas till Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 efter blandning men före applicering. Produkten rekommenderas särskilt vid trelagerapplicering.

Produktfunktioner

  • Ger säker applicering vid normala och höga temperaturer och låg luftfuktighet, under 30 %.

Artikelnummer

Produktnummer