Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050


Permahyd Hi-TEC WT Additive 6050 ska tillsättas till Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 efter blandning men före applicering.

Produktfunktioner

  • Ger säker applicering vid högre relativ luftfuktighet, över 30 %.

Artikelnummer

Produktnummer