Permahyd® Additive 9007


Permahyd Additive 9007 är en härdare som tillsätts till grundfärgen vid trelagerapplicering med Permahyd Base Coat 280/285/286 och Permahyd Base Coat 250/255.

Produktfunktioner

  • Ger bättre härdning av baslacken.

  • Bör endast tillsättas till grundfärgen vid trelagerapplicering.

Artikelnummer

Produktnummer