Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

HP_Low Energy_Ad_1400x488

Speed Repair System.

Metoden för dem som räknar noga.

Tidsbesparande system för effektiv reparation av mindre skador.

Nästan 30 % av alla fordonsskador är lindriga och de flesta av dessa rör fordonens nederdelar. En noggrann omsprayning av vissa delar är dock för kostsam för många kunder.

Speed Repair är ett prisvärt alternativ för att eliminera mindre skador snabbt och professionellt.

Speed Repair kräver nästan bara hälften så mycket material och tid som en omsprayning. Med en lämpligt utrustad (multifunktionell) arbetsplats kan slipning, spackling, maskering samt applicering av ytbehandlingsfärg och lack göras utanför sprutboxen. Detta eliminerar tiden som krävs för att flytta fordonen och sprutboxen kan användas för andra jobb.

B_PC-system_speed-repair
B_speed-repair_area

Speed Repair kan användas på skadade områden...

  • mindre än ett A4-ark
  • nedanför sidolisten
  • runt trösklarna
  • vid fordonets hörn och kanter och
  • på små områden vid öppningar för t.ex. bakljus eller registreringsskyltar.