Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Plastic System.

För dem som värdesätter effektivitet.

Den pålitliga lösningen för att lacka många typer av plast

Systemet kompletteras effektivt med specialtillsatser för elasticitet och för att skapa matta och strukturerade ytor.

B_PC-system_plastic


 

Plast är idag ett etablerat material i modern fordonskonstruktion. Det används i stor skala.

Typiska fordonsdelar av plast:

  • Navkapslar
  • Stötfångare
  • Spegelkåpor
  • Trösklar och paneler

Produkter

  • Permacron 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300
  • Priomat Elastic Primer 3304 transparent
  • Permasolid Elastic Additive 9050
  • Permasolid Matt Component MA 110
  • Permasolid Texture Component SA 101 grov/SA 102 fin