Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

System för nyttofordon.

Hi-Class System

CV Hi-Class System

CV Hi-Class System

För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon så som bussar, husbilar och förarhytter.

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med Bus Surfacer 5530 och avslutningsvis med Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330. HS topplack 670/675 kan användas som alternativ.

Slipa ytan innan lacken appliceras för bästa resultat.

Top System

CV Top System

CV Top System

För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon, t. ex. förarhytter, lastutrymmen, släpvagnar, tankbilar, skåpbilar och containrar.

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med HS Wet-on-Wet Surfacer eller VHS Non-Sanding Surfacer 5620 och avslutningsvis med 2K Acrylic topplack 670/675.

Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330 kan användas som alternativ.

Ytan appliceras vått-på-vått utan slipning mellan lackningarna för att garantera en effektiv process.

Economy System

CV Economy System

CV Economy System

För effektiv lackning i två steg för yrkesfordonsbranschen. Särskilt för chassin and cementblandare

För kostnadseffektiv lackning i två steg. 2K HS Chassis Paint eller HS topplack 670/675 appliceras direkt på HS Primer Surfacer (4035 eller EP 4400) vått-på-vått.