Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

B_Commercial-Vehicles_745-224

System för nyttofordon.

Hi-Class System

B_CV-system_hi-class CV Hi-Class System

CV Hi-Class System

För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon så som bussar, husbilar och förarhytter.

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med Bus Surfacer 5530 och avslutningsvis med Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330. HS topplack 670/675 kan användas som alternativ.

Slipa ytan innan lacken appliceras för bästa resultat.

Top System

B_CV-system_top CV Top System

CV Top System

För effektiv originallackering och omlackering för kommersiella fordon, t. ex. förarhytter, lastutrymmen, släpvagnar, tankbilar, skåpbilar och containrar.

Systemet appliceras i tre eller fyra etapper – inledningsvis med Wash Primer 3688 och därefter med HS Wet-on-Wet Surfacer eller VHS Non-Sanding Surfacer 5620 och avslutningsvis med 2K Acrylic topplack 670/675.

Permahyd baslack 280/285 + HS klarlack 8330 kan användas som alternativ.

Ytan appliceras vått-på-vått utan slipning mellan lackningarna för att garantera en effektiv process.

Economy System

B_CV-system_economy CV Economy System

CV Economy System

För effektiv lackning i två steg för yrkesfordonsbranschen. Särskilt för chassin and cementblandare

För kostnadseffektiv lackning i två steg. 2K HS Chassis Paint eller HS topplack 670/675 appliceras direkt på HS Primer Surfacer (4035 eller EP 4400) vått-på-vått.