Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Rengöringsmedel.

product_PC_remover_7010_5L Permaloid® Silicone Remover 7010

Permaloid® Silicone Remover 7010

Permaloid® Silicone Remover 7010.

Universell produktanvändning

  • Speciellt framtagen för att avlägsna fett, vax och annan smuts som släppmedel på plastdelar före lackering. 
  • Minskad dragningskraft på damm och trådrester genom den antistatiska effekten.

Lämpliga undergrunder

  • Gammal lackering.
  • Slipad eller ny lackering.
  • Blank metall och alla Permacron®, Permasolid®, Priomat® and Raderal® produkter.
  • Den är också lämplig att använda som antistatiskt rengöringsmedel för alla normala utvändiga plastdelar på motorfordon. 

 


product_PC_remover_7080_5L Permahyd® Silicone Remover 7080

Permahyd® Silicone Remover 7080

Permahyd® Silicone Remover 7080.

Permahyd® Silicone Remover 7080 är en vattenspädbar avfettningsprodukt med en väldigt låg halt av organiska lösningsmedel och ett speciellt rengöringsadditiv.

Permahyd® Silicone Remover 7080 rekommenderas för rengöring av slipad gammal eller ny originallackering samt av slipad fyller som har applicerats över primer eller slipad fylleryta.