Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Förtunningar.

product_PC_reducer_3364_3365_3366 Permacron® Reducer 3364

Permacron® Reducer 3364

Systemförtunning.

Följande sidor informerar om våra olika typer av systemförtunningar till personbilslackering. Förtunning och torkningspåskyndare som tillsätts lackmaterial har en mycket viktig funktion.
Våra systemförtunningar ger lackprodukterna rätt viskositet för arbetet (korrekt sprutviskositet) och påverkar samtidigt produktens avluftningstid samt utflytnings- och torkegenskaper.

Nedan redovisas varje enskild förtunnings produktegenskaper.

Observera att gällande regler och lagar ska följas vid bruk av hälsovådliga produkter, tänk på att gällande säkerhetsbestämmelser ska följas. Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid arbete med lösningsmedel. Använd förtunningsmedelsdestillator för att reducera mängden förtunningsrester. Lösningsmedelsrester är miljöavfall och ska avfallshanteras som sådant.

Systemförtunning. Permacron® 3364-3365-3366-3380-3385-8580.