Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Fyller och Spackel.

product_PC_putty_0911_1kg Raderal® Fine Putty 0911

Raderal® Fine Putty 0911

Raderal® Fine Putty 0911.

Raderal® Fine Putty 0911 är ett mycket fint tixotropt 2-komponent polyesterspackel. Produkten har utvecklats speciellt till bättring av små defekter i underlaget som ojämnheter och porer.

 • Det kan enkelt appliceras porfritt.
 • Produkten har mycket goda slipegenskaper.
 • Ett elastiskt spackel som även lämpar sig bra till plastunderlag.

product_PC_putty_2011_2012 Raderal® Special Putty 2011

Raderal® Special Putty 2011

Raderal® Special Putty 2011.

Raderal® Special Putty Set 2011 är ett högklassigt polyesterspackel som har utvecklats för metallunderlag hos personbilar. Produkten lämpar sig särskilt väl för svetsfogar och nitar.

 • Godkänt av Ford.
 • Mycket bra vidhäftning.
 • Enkel applicering.
 • Utvecklat för IR-torkning.

product_PC_putty_2035_2kg Raderal® IR Premium Putty 2035

Raderal® IR Premium Putty 2035

Raderal® IR Premium Putty 2035.

Raderal® IR Premium Putty 2035 är ett högklassigt polyesterspackel som har utvecklats för personbilar.

 • Till alla kända metallunderlag i personbilsindustrin.
 • Mycket god vidhäftning på galvaniserade metallunderlag.
 • Enkel att blanda och applicera.
 • Bra slipegenskaper.
 • Lämpar sig utmärkt för IR-torkning.

product_PC_putty_3508_1L Raderal® Spray Polyester 3508

Raderal® Spray Polyester 3508

Raderal® Spray Polyester 3508.

Raderal® Spray Polyester 3508 är en 2-komponent polyesterfyller till personbilar.

Användningsområde:

Denna produkt har utvecklats för utfyllnad av större ojämnheter i underlaget.

 • VOC-godkänd.
 • 2K-produkt, tillsätt Raderal Hardener 9520.
 • Lämpar sig mycket bra till större reparationsytor.
 • Bra appliceringsegenskaper.
 • Bra egenskaper även på vertikala ytor.
 • Bra utfyllnad och utflytning.