Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

Wet-on-Wet Speed Surfacer för högre genomströmning and exeptionellt utseende.

Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 förbättrar lackeringsprocessen, tack vare en modern patenterad Axalta teknologi. Avluftningstiden är västentligt kortare i jämförelse med standard vått-i-vått fyller. Detta resulterar i snabbare lackeringsprocesser, och enastående topplack finish.

  • Enkel 1:1 blandningsförhållande med Permasolid® Wet-on-Wet Speed Surfacer Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065. 
  • Snabb applicering med 1 till 2 skikt. 
  • Utmärkt vertikal stabilitet. 
  • Efter otroliga 5-minuter avluftningstid, går det att slipa eller överlackera med Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 eller Permahyd® Base Coat 280/285. 
  • Den moderna Axalta teknologin garanterar utmärkt glansbeständighet efter topplackering. 
  • Finns i tre kulörer: vit, grå och svart. Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000 krävs för mycket snabb och enkel metallförbehandling. 
  • Genom att använda produkter i Speed-TEC familjen inom Hi-TEC Performance System portföljen, erbjuds du den kortaste reparationsprocessen, märkbar kostnadsbesparing av energi samt ett fantastikt resultat.
5550_1 L_mid_bg