Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400.

Permasolid® SpectroFlex 5400 är en högklassig 2K High Solid-fyller i vårt effektiva akrylsystem. Detta fyllersystem består av fyller i sex olika färger (vit, svart, gul, röd, grön och blå) som kan blandas till önskad kulör med enkla blandningsrecept. Detta fyllersystem är VOC-godkänt i alla blandningskombinationer.
Används som slipfyller och som vått-i-vått i följande kombinationer:

Som interiörfärg och som fyller vått-i-vått:

  • enkel och säker applicering
  • bra ytfinish
  • mycket snabb avluftning
  • ger mycket bra utflytning hos topplacksystemet
  • mycket bra stabilitet på lodräta ytor
  • mycket bra täckning

Som slipfyller:

  • mycket bra slipegenskaper
  • utmärkt utfyllnad
  • väldigt bra torkegenskaper
  • Lång brukstid
product_PC_surfacer_5400_1L

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400.