Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 är en tvåkomponent High Solid slipfyller i vårt akrylsystem.

  • Mycket bra översprutningsegenskaper
  • Optimal applicering på vertikala ytor
  • Snabbtorkande
  • Mycket bra slipegenskaper
  • High Solid-produkt = bra täckning
  • Godkänd av flera biltillverkare
product_PC_surfacer_5320_3-5L

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.