Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permasolid® HS Premium Surfacer 5310.

Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 är en högklassig tvåkomponent High Solid slipfyller i vårt akrylsystem.

  • Lång brukstid
  • Optimala, tillförlitliga egenskaper vid applicering
  • Mycket bra slipegenskaper
  • Mycket bra stabilitet på lodräta ytor
  • Mycket bra täckning
  • Utmärkt utfyllnad
  • Ger enastående utflytning hos topplacken
product_PC_surfacer_5310_3-5L

Permasolid® HS Premium Surfacer 5310.