Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permasolid® HS Express Surfacer 5250.

Permasolid® Express Surfacer 5250 er en förstklassig snabbtorkande 2K High Solid slipfyller i vårt akrylsystem.

 • Hög torrhalt.
 • VOC-godkänd <540 g/l
 • God utfyllnad.
 • Mycket kort torktid (1–2 timmar lufttorkning vid +20 ºC).
 • Optimala utflytningsegenskaper.
 • Förstklassiga appliceringsegenskaper på vertikala ytor.
 • Lämpar sig för lufttorkning, ugnstorkning och IR-torkning.
 • Slipbar redan efter 1 timma vid lufttorkning.
 • Lämpar sig utmärkt för låg luftgenomströmning.
 • Utmärkt vid låga temperaturer.
 • Speciellt utvecklad för små snabba reparationer
  (t.ex. Spot Repair/Quick Repair och dellackering).
 • Ger förstklassigt slutresultat i topplacksystemet.
product_PC_surfacer_5250_1L_

Permasolid® HS Express Surfacer 5250.