Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Permahyd® Base Coat Series 280/285.

Permahyd® Base Coat-serie 280-285 är en vattenspädbar baslack som har utvecklats ur PU-dispersioner i vårt polyuretansystem. Denna framstående baslack lämpar sig för 2- och 3-skiktslackeringar med solida kulörer samt metallic- och pärleffekt. Den kan användas både till personbilar och nyttofordon.

Permahyd® Base Coat-serie 280/285 ska översprutas med Permasolid® HS Clear Coat (8030, 8034, 8035, 8055, 8450 eller 8650). Denna lackuppbyggnad i 2-skikt (med baslack och klarlack) är VOC-godkänd. Den ger en väderbeständig topplack med en varaktig hög glans.

  • Hög torrhalt.
  • VOC-godkänd <420 g/l (sprutklart material)
  • Enkel applicering.
  • Effektiv applicering med 1 ½ sprutslag i ett sprutmoment.
  • Kostnadseffektiv (spruttid och materialförbrukning).
  • God utfyllnad.
  • Optimal slutfinish.
  • Skonsam mot miljön.
  • Innehåller endast 10 % lösningsmedel.

En modern miljövänlig baslack i vårt GREENTEC LINE-system.

product_PC_base-coat_280_1L

Permahyd® Base Coat 280.