Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Baslack och HS Topplack.

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 är en nyskapande vattenspädbar baslack i vårt WB baslacksystem. Med vårt Hi-TEC mixlacksystem kan du blanda alla uni-, metallic- och effektfärger till personbilslackering.

 • Säker och snabb bearbetning.
 • Hög träffsäkerhet genom enhetlig flakeorientering i metallic. 
 • Kort processtid, endast 1 ½ sprutslag. 
 • Enkel och trygg applicering även vid utsprutning. 
 • Flexibel användning: (invändigt motorrum, 3-skikt, flerfärgslackering och designlackering)

En baslack i vårt GREENTEC LINE-system.


Permahyd® Base Coat 280 / 285 /286

Permahyd® Base Coat 280 / 285 /286

Permahyd® Base Coat Series 280/285.

Permahyd® Base Coat-serie 280-285 är en vattenspädbar baslack som har utvecklats ur PU-dispersioner i vårt polyuretansystem. Denna framstående baslack lämpar sig för 2- och 3-skiktslackeringar med solida kulörer samt metallic- och pärleffekt. Den kan användas både till personbilar och nyttofordon.

Permahyd® Base Coat-serie 280/285 ska översprutas med Permasolid® HS Clear Coat (8030, 8034, 8035, 8055, 8450 eller 8650). Denna lackuppbyggnad i 2-skikt (med baslack och klarlack) är VOC-godkänd. Den ger en väderbeständig topplack med en varaktig hög glans.

 • Hög torrhalt.
 • VOC-godkänd <420 g/l (sprutklart material)
 • Enkel applicering.
 • Effektiv applicering med 1 ½ sprutslag i ett sprutmoment.
 • Kostnadseffektiv (spruttid och materialförbrukning).
 • God utfyllnad.
 • Optimal slutfinish.
 • Skonsam mot miljön.
 • Innehåller endast 10 % lösningsmedel.

En modern miljövänlig baslack i vårt GREENTEC LINE-system.

 


Permasolid® HS Automotive Top Coat 275.

Permasolid® HS Automotive Top Coat 275.

Permasolid® HS Automotive Top Coat 275.

En VOC-godkänd snabbtorkande High Solid-topplack i vårt akrylsystem. Denna lackkvalitet är avsedd för blandning av solida kulörer till personbilar.

 • Hög väderbeständighet.
 • Hög motståndskraft mot kemisk och mekanisk nötning.
 • Hög torrhalt.
 • VOC-värde: <420 g/l
 • Enkel applicering.
 • Produkten kan appliceras effektivt med 1 ½ sprutslag i ett sprutmoment.
 • Kort torktid (endast 20-30 min vid 60 ºC objekttemperatur).
 • Kostnadseffektiv (spruttid och materialförbrukning).
 • God utfyllnad.
 • God utflytning.
 • Högglansfinish.
 • Optimal slutkvalitet.
 • Bra poleregenskaper.

En modern miljövänlig topplack i vårt GREENTEC LINE-system.