Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss

Mix additiv och övriga produkter.

product_PC_additive_SA101_1L Permasolid® Texture Component SA 101

Permasolid® Texture Component SA 101

Permasolid® Texture Component SA 101 coarse / SA 102 fine.

Permasolid® Texture Component SA101 och SA102, är tillsatsmedel till Permasolid® HS Automotive Top Coat 275. Denna strukturtillsats tillsätts till HS-lack för att uppnå en strukturerad ytfinish. Med denna tillsats kan du skapa både fin och grov ytstruktur.

En strukturerad yta krävs ofta vid lackering av plastdetaljer (t.ex. stötfångare) och speciella interiörlackeringar.


product_PC_additive_MA110_1L Permasolid® Matting Components

Permasolid® Matting Components

Permasolid® Matting Components.

I detta datablad beskrivs hur du justerar glansgraden hos Permasolid® HS Clear Coat och HS Top Coat 275 med hjälp av Permasolid® Matting Component MA110.

Om du använder en annan typ av härdare än ovan nämnda, ska du vara medveten om att glansgraden kan avvika från den av oss beskrivna.

Observera att varierande torkningsförhållanden och appliceringsprocesser även kan påverka glansgraden.

Viktigt!
Vid bruk av matteringsmedlet MA110 används speciella blandningsförhållanden med härdare och förtunning.


product_PC_additive_9050_1L Permasolid® Elastic Additive 9050

Permasolid® Elastic Additive 9050

Permasolid® Elastic Additive 9050.

Elastisk tillsats för lackering av plast.

Permasolid® Elastic Additive 9050 har utvecklats på en speciell polyesterbas.
Produkten används till följande produkter för att elastifiera 2-komponentproduktervid plastlackering (”mjuka plastunderlag”).

 • Permasolid® HS fyller
 • Permasolid® HS klarlack
 • Permasolid® HS billack
 • Permafleet® HS fyller
 • Permafleet® HS klarlack
 • Permafleet® 2K topplack
 • PercoTop® 2K topplack

Permasolid® Elastic Additive 9050 ger lacksystemet en varaktig hög elasticitet.


product_PC_additive_9025_1L Permasolid® HS Accelerator 9025

Permasolid® HS Accelerator 9025

Permasolid® HS Accelerator 9025.

Permahyd® Blend-In Additive 9005 (ny) ger en osynlig övergång vid utsprutning med Permahyd® WB Base Coat-serie 280-285.

 •  användarvänlig.
 • bra kulöranpassningseffekt.
 • optimal visuell utsprutningszon.
 • fin slutfinish.

INFO:

Vid användning av några få billacker kan det uppstå en mindre kulörförändring i utsprutningsområdet.
Denna produkt ersätter
Permahyd® Blend-In Additiv 9005 - art.-nr. 371 9005 9.

 


product_PC_additive_9005_1L Permahyd® Blend-In Additive 9005

Permahyd® Blend-In Additive 9005

Permahyd® Blend-In Additive 9005.


Permahyd® Blend-In Additive 9005 (ny) ger en osynlig övergång vid utsprutning med Permahyd® WB Base Coat-serie 280-285.

 •  användarvänlig.
 • bra kulöranpassningseffekt.
 • optimal visuell utsprutningszon.
 • fin slutfinish.

INFO:

Vid användning av några få billacker kan det uppstå en mindre kulörförändring i utsprutningsområdet.
Denna produkt ersätter
Permahyd® Blend-In Additiv 9005 - art.-nr. 371 9005 9.

 

 


product_PC_additive_1036_1L Permacron® Speed Blender 1036

Permacron® Speed Blender 1036

Permacron® Speed Blender 1036.

Permacron® Speed Blender 1036 används när du vill säkerställa en enkel utsprutning med 2K HS topplack och 2K HS klarlack.

 • användarvänlig (lackmaterialet kan användas direkt).
 • god insmältning mot alla topplacksunderlag.
 • väldigt snygg utsprutningszon mot gammal härdad topplack.
 • optimal vidhäftning.
 • fin slutfinish.

Denna produkt marknadsförs även på sprejburk. Denna produkt ersätter Permacron® Speed Blender 1035.