Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss
B_Commercial-Vehicles_745-224

Nyttofordon

Permafleet – ett balanserat system för specifika krav.

Bussar, vagnar, skåpbilar, lastbilar – yrkesfordon har många olika utseenden och storlekar. Lacken måste, beroende på fordonstypen, tåla extrem mekanisk belastning, angrepp från kemikalier, vara halkskyddad eller elastisk. Dessutom måste färgen vara anpassad till olika underskikt som aluminium, stål, plast eller glasförstärkt polyester.

Fordon som ingår i en fordonspark måste alltid vara tillgängliga eftersom perioder när fordonen är otillgängliga är dyrbara för ägaren. Produktsystemet Permafleet ger karosseriverkstäder en tresystemslösning för alla behov, oavsett hur specifika de är. Från kostnadseffektiv 2-skiktslackering till högkvalitativ 3-4-skiktslackering.

För originallackering, omlackering och lagningar:

  • Bussar/vagnar
  • Förarhytter
  • Skåpbilar
  • Chassin
  • Containrar
  • Tankbilar
  • Cementblandare
  • Släp/lastutrymme
  • Flak med nedfällbara sidor (”Dropside”)
B_Process-Opt_CV1_480-263