Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om produkter?

+46 (0)31-57 6800

Kontakta oss
B_PictogrammMotiv_745-224

Datablads.

TDS & SDS online-sökning.

Enhetlig märkning och tydlig klassificering:

Spies Hecker inför nya etiketter enligt den internationella CLP-förordningen som kom i december 2013.

För att följa de Europeiska riktlinjerna för klassificering av våra produkter kräver det en ny märkning av Spies Heckers  produkter.

Syftet med den nya CLP (klassificering, märkning, förpackning) är att få en märkning som är likadan över hela världen och som på ett tydligt sätt tala om kemikalierna och riskerna med dessa.

Spies Hecker började införa den nya klassificeringen i december 2013 på både  etiketter och säkerhetsdatablad. Samtliga produkter kommer byta till det nya systemet och arbetet är klart den 1 juni 2015. Produkterna i sig är oförändrade.

Vad är nytt?
De nya farosymbolerna ersätter de tidigare orangefärgade, fyrkantiga farosymbolerna. De nya symbolerna känns igen genom en röd rombform på en vit bakgrund. Det finns också några nya symboler som ett tecken för hälsorisker. Signalorden VARNING och Fara följer symbolerna för att indikera risknivån.