Axalta is not resposible for content you are about to view

 

Ny etikettdesign – tydlig och enkel.

 


 

Utveckling av produktetiketter

Produkt och etikett hör ihop och måste uppfylla de högsta standarderna.

Etiketterna hjälper dig att enkelt identifiera produkten och ger dig all relevant information. Dessutom är produktnumren nu ännu enklare att känna igen och du ser vilken teknologi de tillhör. Förändringar som ska göra din vardag enklare!

 


label-changes-745x360
 • Produktnummer: Produktnumren har förstorats för att göra dem lättare att identifiera i lagret eller i mixrummet.
 • Teknologikod: De stora färgade "stegen" visar teknologin inuti burk.
 • Produktgruppskod: Fyra specialfärger ovanför "teknologifältet" identifierar produktgruppen. Detta förhindrar i synnerhet förväxling mellan härdare och thinner, vilket gör arbetet ännu säkrare.
  Härdare = röd 
  Thinner / Additive = gul 
  Filler / Primers = blå 
  Bindemedel = grön
Label features
 • Logos för systemen: Systemen visar direkt vilka produkter som tillhör vilket specifikt segment

Standard systemlogotyper (VOC)

speed-tec_system_logo
hi-tec_system_logo
classic_system_logo
basic_system_logo_blue

Standard systemlogotyper (icke-VOC)

classic_system_logo_green
basic_system_logo
 • Primers / Surfacers: Primers och surfacers har nu en tydlig prick på framsidan, vilket indikerar materialets respektive färg.
 • Tillämpningsområde: Permafleet-produkter med orange färg för teknologin har en extra symbol för att indikera om de är avsedda för kommersiella fordon eller industriella tillämpningar.

 

business-cv-industry-480x263


 

SHGroupRational_group_old_new_745x224