Axalta is not resposible for content you are about to view

 

Ny etikettdesign – tydlig och enkel.

 


 

Utveckling av produktetiketter

Produkt och etikett hör ihop och måste uppfylla de högsta standarderna.

Etiketterna hjälper dig att enkelt identifiera produkten och ger dig all relevant information. Dessutom är produktnumren nu ännu enklare att känna igen och du ser vilken teknologi de tillhör. Förändringar som ska göra din vardag enklare!

 


 • Produktnummer: Produktnumren har förstorats för att göra dem lättare att identifiera i lagret eller i mixrummet.
 • Teknologikod: De stora färgade "stegen" visar teknologin inuti burk.
 • Produktgruppskod: Fyra specialfärger ovanför "teknologifältet" identifierar produktgruppen. Detta förhindrar i synnerhet förväxling mellan härdare och thinner, vilket gör arbetet ännu säkrare.
  Härdare = röd 
  Thinner / Additive = gul 
  Filler / Primers = blå 
  Bindemedel = grön
 • Logos för systemen: Systemen visar direkt vilka produkter som tillhör vilket specifikt segment

Standard systemlogotyper (VOC)

Standard systemlogotyper (icke-VOC)

 • Primers / Surfacers: Primers och surfacers har nu en tydlig prick på framsidan, vilket indikerar materialets respektive färg.
 • Tillämpningsområde: Permafleet-produkter med orange färg för teknologin har en extra symbol för att indikera om de är avsedda för kommersiella fordon eller industriella tillämpningar.