Spies Hecker ger praktiska råd om hur man undviker porer och andra små defekter i klarlacker


Support från tekniska specialister hjälper lackerare att undvika porer och andra små ytdefekter

10 november 2021 – Spies Hecker, ett de globala lackvarumärkena från Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, vet att även luttrade lackerare ibland kan stöta på problem med väldigt små defekter, såsom förekomst av porer i klarlacken. 

Tony Mitchell, international training leader för Axaltas refinishverksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika, säger: ”Den här sortens defekter är inte bara irriterande utan även kostsamma, särskilt i verkstäder med hög beläggning. Våra välbeprövade råd kan hjälpa lackerare att undvika att de överhuvudtaget uppstår.”

1.    Rätt nyans på surfacern

Den vanligaste orsaken till defekter, såsom porer, i klarlacken är överbelastning av baslacken under appliceringen. Detta kan enkelt undvikas genom att använda en surfacer med rätt kulör, eftersom det då behövs mindre baslack. Lackerarna kan hitta den rekommenderade surfacerkulören för varje baslackskulör i kulörprogramvaran Phoenix.

2.    Anpassa baslacken på rätt sätt

Ett annat vanligt misstag är att användarna inte anpassar baslacken så att den passar för de klimatförhållanden som råder vid tiden och platsen för appliceringen. Mitchell säger: ”Titta alltid i det tekniska databladet och klimatanvisningarna till Permahyd Hi-TEC 480 Base Coat för information om hur baslacken ska anpassas efter förhållandena i din verkstad.” Detta bidrar till att förenkla appliceringen och undvika överbelastning av baslacken.

3.    Minska processfelen

Spies Hecker Permahyd Hi-TEC Performance Component WT 455 har utvecklats specifikt för att minska processrelaterade fel vid användning i solida kulörer. Mitchell säger: ”Den förbättrar hanteringen av baslacken, ger en jämnare yta och möjliggör enklare applicering och förbättrat utseende hos klarlacken. Vi rekommenderar att den används under mycket varma förhållanden där den relativa luftfuktigheten är under 50 procent.”

4.    Glöm inte sprutpistolen

”När man försöker undvika defekter har allt betydelse, till och med konfigurationen av sprutpistolen, så välj ett munstycke med rätt storlek och använd rekommenderat inloppstryck. Följ anvisningarna i Spies Heckers tekniska datablad för bästa resultat”, säger Mitchell. Ett större munstycke innebär att mer produkt appliceras, vilket ökar risken för defekter som porer, strimmor och naturligtvis kulörproblem. Om trycket är för lågt blir filmtjockleken högre, vilket också leder till problem. ”Men gå inte i fällan att använda för högt inloppstryck eftersom det innebär att mer luft innesluts in den våta ytan, vilket kan leda till porbildning”, tillägger Mitchell.

5.    Avluftning

Lackerarna kan använda en handhållen Venturi när de torkar baslacken, men inte när baslacken aktiveras. Man bör dock vara noggrann med inloppstrycket – Spies Hecker rekommenderar max två bar – och med avståndet från ytan – där rekommendationen är minst en meter.

Spies Heckers Video-TEC-instruktion om hur man undviker porer kan ses på www.youtube.com/spieshecker, och mer information om Spies Hecker finns på www.spieshecker.se.

Om Spies Hecker

Spies Hecker, ett globalt lackeringsvarumärke från Axalta, utvecklar optimala och praktiska lacksystemslösningar som gör att verkstäder kan arbeta enklare och effektivare. Med sitt ursprung i tyska Köln och med över 135 års framgångar bakom sig, vittnar Spies Heckers högkvalitativa produktsystem, anpassade service och skräddarsydda kurser om deras samarbete med lackeringsindustrin. Lackvarumärket är ett av världens ledande varumärken inom fordonslackering och finns i 75 länder över hela världen.

Spies Hecker – helt enkelt närmare!