Spies Hecker lanserar innovativ primer-surfacer


Med Priomat 1K Universal Primer Surfacer Aerosol 4095 kan verkstäder bli effektivare, lönsammare och mer hållbara.

24 april 2024 – Spies Hecker har lanserat en ny Priomat 1K Universal Primer Surfacer Aerosol 4095 i grått. Denna innovativa produkt är konstruerad för att maximera kundernas effektivitet och hållbarhet. Den förkortar avsevärt reparationsprocessen och minskar antalet produkter som behövs för varje reparation.

Priomat 1K Universal Primer Surfacer Aerosol 4095 ger suveränt korrosionsskydd och har hög utfyllningsförmåga. Dessutom är den lätt att slipa. Den kan användas direkt på ren metall och de flesta vanliga plastunderlag. Avluftnings- och torktiderna är betydligt kortare än för befintliga aerosolprimers, vilket leder till snabbare arbetsprocesser, och i slutänden till högre bearbetningstakt.

Tack vare SprayMax-tekniken ger aerosolen mycket bra sprutbarhet och flöde, så att appliceringen kan ske snabbt och enkelt. Därefter kan vattenbaserade baslacker, lösningsmedelsbaserade baslacker och topplacker påföras direkt.

”Det finns en växande efterfrågan på lösningar som inte bara bidrar till ökad effektivitet utan som även är hållbara.” Det säger Tony Mitchell, som ansvarar för internationell utbildning hos Axaltas refinish-verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Tack vare färre arbetsmoment och produkter, en enkel, enhetlig appliceringsteknik och snabb torkning blir den nya Priomat 1K Universal Primer Surfacer Aerosol 4095 ett måste för de verkstäder som vill ha ett perfekt, pålitligt resultat och en okomplicerad reparationsprocess.”

Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095 Aerosol i grått är tillgänglig nu. Motsvarande vita och svarta produkter kommer senare i år.

Mer information finns på www.spieshecker.se