Spies Hecker hjälper lackerare att förbereda nya plastdetaljer säkert och snabbt


7 maj 2024 – Att måla stötfångare av plast är en vanlig aktivitet i verkstäder över hela regionen, och framför allt gäller det nya stötfångare. Faktum är att den globala marknaden för plaststötfångare förväntas växa med 5,5 procent per år från 2022 till 2030[1].

Tony Mitchell ansvarar för internationell utbildning hos Axaltas refinish-verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han säger: ”Att ha en tillförlitlig, snabb och enhetlig process för reparation av de här nya plastdetaljerna är av största betydelse för en verkstads effektivitet. Det är därför Spies Hecker har  en enkel steg-för-steg-instruktion för att förbereda de detaljerna. Där ingår en mångsidig primer-surfacer som finns i tre kulörer – inklusive vitt – som lämpar sig för vått-i-vått-applicering, direkt på plasten, utan att förgrundning behövs, och den kan överlackeras efter bara fem minuter.”

Steg ett

Börja med att värma upp den nya plaststötfångaren, eller annan ny plastdetalj, i 60 minuter vid 60 °C till 65 °C. Kontrollera alltid först plastdetaljens värmebeständighet för att undvika deformation. I detta moment kommer eventuella återstående släppmedel upp till ytan, vilket gör att rengöring och preparering av plastdetaljen blir mycket enklare.

Mitchell fortsätter: ”Med lite planering kan man spara på energikostnaderna genom att placera stötfångaren i sprutboxen under torkningen av ett annat jobb.”

Steg två

Rengör den uppvärmda plastdetaljen med ett lämpligt plastrengöringsmedel eller silikonborttagningsmedel, såsom Permaloid® Silicone Remover 7010 och den ultrafina fleeceduken från Audurra, som är ett av Axaltas varumärken. Torka av ytan för att lossa och avlägsna eventuella föroreningar. Då försvinner släppmedlen helt.

Steg tre

Rengör en gång till med Audurra avfettningsduk, fuktad med ett lämpligt plastrengöringsmedel eller silikonborttagningsmedel, såsom Permaloid Silicone Remover 7010. Torka av noga med en ren duk – byt vid behov – och låt stötfångaren eller den nya plastdetaljen vila en stund för att låta eventuellt kvarvarande lösningsmedel avdunsta från plasten.

Steg fyra

Plocka bort damm med klibbduk, torka med trasa och blås med en antistatpistol, som eliminerar statisk elektricitet och neutraliserar eventuell laddning på plasten så att det färgskikt som påförs kan nå alla vinklar och vrår.

Steg fem

Använd Permasolid® Speed-TEC Speed Plastic Additive 9260 med Permasolid Speed-TEC HS Speed Surfacer 5500 eller med Speed-TEC HS Wet-on-Wet Surfacer 5550 för att åstadkomma den vidhäftning och flexibilitet som krävs för att lackera plastdetaljer utan att göra avkall på kvalitet och funktion.

”Permasolid Speed-TEC Speed Plastic Additive 9260, som ingår i Spies Heckers innovativa Speed-TEC-system, visar sina fördelar direkt”, fortsätter Mitchell. ”Det bidrar till vidhäftningen mot plasten och ökar flexibiliteten hos den surfacer som det blandas med. Detta är centralt för tidsbesparingen eftersom det innebär ett arbetsmoment mindre i mixningsprocessen och en produkt mindre.”

Mitchell rekommenderar att sprutpistolen för topplack har en öppning på 1,3 eller 1,4 mm för bästa applicering av primer-surfacern. Trycket i pistolen bör vara 1,5 till max 1,8 bar (runt 22 till 26 psi).

”För den vita kulören krävs två kompletta skikt. De ska påföras vått-i-vått. För svart och grått behövs bara ett halvt lackskikt följt av ett komplett skikt för optimal täckning”, förklarar Mitchell.

Steg sex

Efter bara fem minuters torkning kan små dammpartiklar avlägsnas från den nya plastdetaljen med hjälp av den ultrafina (blå) dubbelsidiga Audurra Sanding Sponge Flex. Plastdetaljen är nu redo för applicering av baslack.

Mitchell avslutar: ”Med den här processen, där ett arbetsmoment och en primer har eliminerats, lever Speed-TEC-systemet verkligen upp till sitt namn. Lackerare kan med tillförsikt ta sig an nya plastdetaljer, snabbt och effektivt, tack vare våra innovativa produkter och Audurra-serien med tillbehör som stöder varje verkstadsprocess.”

Om du vill ta reda på mer om att förbereda nya plastdetaljer, kan du titta på den speciella sjuminutersvideon om Spies Hecker Speed-TEC här. Hela serien av videofilmer finns på Spies Heckers YouTube-kanal: www.youtube.com/SpiesHecker. Mer information om varumärket hittar du på www.spieshecker.se.

 

[1] https://dataintelo.com/report/plastic-bumpers-market/