Axalta presenterar partnerskap med Solera, en global ledare inom livscykelhantering för fordon


Detta partnerskap stärker ytterligare Axaltas engagemang för hållbarhet.

28 MAJ 2024 – Axalta (NYSE: AXTA), ett ledande globalt lackföretag, presenterade i dag ett partnerskap med Solera, en global ledare inom livscykelhantering för fordon. Därigenom kommer Axaltas konventionella och FCLE-baserade (Fast Cure Low Energy) lacksystem att integreras i Soleras Sustainable Estimatics-plattform, så att Axaltas kunder kan göra uppskattningar av sina CO2-utsläpp per reparation, och samtidigt beakta reparationsmetoderna (reparation eller byte), lackappliceringsprocessen och torkningsförhållandena.

Som första lacktillverkare i partnerskap med Solera kommer Axalta Refinish att ge sina kunder tillgång till en instrumentpanel som i realtid visar CO2-uppskattningar. Därmed kan kunderna fatta energimedvetna, faktabaserade beslut. Soleras Sustainable Estimatics-plattform är det senaste tillskottet till Axaltas BELEAF-portfölj, som erbjuder högkvalitativa produkter med fokus på miljön, innovativa verktyg och bästa möjliga resurser för att hjälpa verkstäder att minska sin miljöpåverkan, samtidigt som de bidrar till lönsamheten. Det här är en resurs som understryker Axaltas engagemang för hållbarhet och BELEAF-satsningen.

”Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Solera och presentera en ny lösning för våra kunder”, säger Troy Weaver, som är chef för Global Refinish på Axalta. ”Den här tekniken ligger i linje med Axaltas pågående engagemang för hållbarhet, eftersom vi har som mål att bli koldioxidneutrala till 2040. Den har utformats med våra kunder i åtanke för att hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål. Genom att ge en uppskattning av CO2-utsläppen per reparation kan verkstäderna fatta faktabaserade beslut för att minska sitt koldioxidavtryck och samtidigt förbättra sitt resultat.”

Sustainable Estimatics for Paint gör det enkelt att uppskatta CO2-utsläppen enligt scope 1, 2 och 3, så att organisationer kan visa trovärdiga utsläppssiffror som stöds av ett företag certifierat enligt ISO 1406401. Kunderna kommer också att kunna kontrollera instrumentpanelerna för att analysera sina totala utsläpp från krockreparationer och jämföra med regionala, landsspecifika och branschövergripande data. Tillsammans med Solera erbjuder Axalta produkter, verktyg och resurser för att hjälpa kunder i lackeringsbranschen att minska sin miljöpåverkan.

Mer information om Axaltas hållbarhetssatsningar finns på refinish.axalta.eu/beleaf.