Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Mer information som behövs?

Axalta Coating Systems
Sweden AB
Södra Långebergsgatan 14 

SE-421 32 Västra Frölunda

+46 (0)31-57 6800

erorppn.owbeare@nknygn.pbz
Kontakta oss
A_aboutSH_OEM partners_745-224

OEM Godkända.

Flera argument för ett gott sammarbete.

Godkända

Vårt mål är att vara en viktig del av bilindustrin. Spies Hecker är därför väldigt stolta över att ha flest godkända lackavtal av alla lackproducenter. Rättare sagt – våra lacksystem möter alltid de höga kvalitetskraven som olika bilproducenter sätter upp. Spies Hecker erbjuder specifika produkter till alla fordon och uppfyller de höga standarder som bilindustin kräver, samtidigt som de ska öka förtjänsten ute hos våra verkstäder. .

 

Service

Våra godkända avtal är alltid knutna till flera tjänster. Vi erbjuder service «på stället», stöttar till praktiskt arbete, tekniskt och teoretisk kurs, hjälp till verksamhetsanalys och effektiv verksamhetsplanering – allt detta för att säkra hög kvalitet och lönsamhet för verkstäderna. När allt fungerar i produktionen får verkstäderna bättre möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.