Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Fem åtgärder alla verkstäder kan vidta för att förbättra sin miljömässiga hållbarhet

Spies Hecker är måna om att stötta sina verkstäder i deras strävan att tänka grönt och minska sin energiförbrukning. Spies Heckers Brand Manager för Europa, Mellanöstern och Afrika, Joachim Hinz, betonar vikten av hållbarhet och ger råd om vad verkstäder kan göra för att förbättra sin miljömässiga hållbarhet.

Miljön – en hörnsten för en hållbar värld – hotas av klimatförändringar. Den ökande medvetenheten om situationens allvar gör det mycket viktigt för refinish-industrin att finna rätt balans mellan ekonomisk tillväxt, miljövänlighet och samhällsansvar.[1] Bilägare är noggranna i sina val och ställer allt högre krav på företags miljöpåverkan och miljöarbete.    

Hinz säger: ”Vi befinner oss i ett kritiskt skede, där företag måste visa att de värnar om miljön i sin verksamhet om de vill fortsätta att vara lönsamma och attraktiva för dagens miljömedvetna kunder.   För verkstadsägare finns det fem konkreta sätt att implementera grönt tänkande från ett 360°-perspektiv.”

Utvärdering

Det första steget mot miljömedvetenhet är att göra en holistisk utvärdering av ens nuvarande verksamhetspraxis. Hinz fortsätter: ”Verkstadsägare bör se över de produkter och nödvändiga material de använder, liksom sina etablerade processer för allt från lackeringsarbete till bortskaffande av farligt avfall. Följer medarbetarna de effektivaste processerna, och arbetar de med ett minimum av material och resurser? Får de lämplig utbildning och stöd när det gäller att använda de senaste lågenergisystemen? Finns det nyare och mer miljövänliga alternativ på marknaden? Följs riktlinjerna för farligt avfall? När de väl har en tydlig bild av var de befinner sig, kan de se var det finns utrymme för förbättringar.”

Lågenergiprodukter

Ett engagemang för förbättrad miljömässig hållbarhet kan uppnås genom att välja produkter som gör att reparationerna kan utföras snabbt och effektivt. Ett produktsortiment som Spies Heckers Speed-TEC gör reparationerna snabbare och mer energisnåla samtidigt som det ger utmärkta resultat. Hinz förklarar: ”När utvärderingen har gjorts, kan nästa steg mot ett grönt tänkande och tillvägagångssätt vara något så enkelt som att välja rätt produkter.”

Spies Heckers Speed-TEC-sortiment gör att processtiderna kan halveras samt eliminerar extra energiförbrukning under torkningen, utan att kompromissa med kvaliteten. Lackerarna kan utföra torkningen vid så låga temperaturer som 20°C, vilket motsvarar en 70-procentic energibesparing för verkstaden.

”Detta lågtemperaturalternativ gör miljöpåverkan mycket mindre än den hade varit om temperaturen hade hållits över 65°C, och det håller naturligtvis samtidigt energikostnaderna nere”, säger Hinz.

Utbildning

Miljömedvetenhet är något som bör omfatta hela verkstaden. Att välja lättanvända och energieffektiva lacksystem är centralt, men det är lika viktigt att se till att lackerarna får utbildning i att använda produkterna och tillbehören. ”Det tredje steget handlar om att minimera avfall. Ju mindre material en verkstad genererar, desto bättre är det för miljön och desto bättre är det för ekonomin. När lackerare är fullt utbildade och välinformerade om en produkt blir den lättare att applicera och genomströmningen ökar. Och motsatt, när de inte är helt förtrogna med applikationsprocessen kan de göra misstag som medför onödigt svinn”, säger Hinz.

Spies Hecker har experter som anordnar utbildning och kurser i moderna lokaler på 53 platser runt om i Europa. Lackerarna får lära sig hur man använder Spies Heckers produkter och systemlösningar på rätt sätt för att bidra till att göra verkstadsarbetet enklare och effektivare.

Minskning och bortskaffande av avfall

Den fjärde aspekten av miljömässig hållbarhet som bör genomsyra refinish-industrin rör bortskaffande av allt farligt avfall som genereras. Verkstäderna måste följa lokala lagar och EU-bestämmelser avseende bortskaffandet av produkterna de använder, inte bara med tanke på sina medarbetares hälsa och säkerhet, utan även för att gagna och skydda miljön.

Hinz förklarar: ”Allt som har exponerats för lack anses som farligt, oavsett om det är en torktrasa eller ett par gummihandskar. Exempelvis räknas ofullständigt tömda behållare som farligt avfall, och helt tömda behållare klassas som kontrollerat avfall. Det är helt avgörande att se till att båda hålls borta från avlopp och vattendrag och bortskaffas i enlighet med miljöbestämmelserna. Våra produktetiketter och säkerhetsdatablad innehåller viktig information om bortskaffandet.”

 

Välj rätt parter

Det femte och viktigaste steget på en verkstads resa mot miljömässig hållbarhet handlar om att vända blicken utåt mot partner, leverantörer och andra försäljare.

Hinz avslutar med att uppmana verkstäder att samarbeta med likasinnade organisationer. ”Som ordspråket säger: man blir som man umgås. Därför är det viktigt för verkstäder att gå samman med organisationer som uppmuntrar, stöttar och främjar deras strävan att bli miljövänliga. I dag är ingen verksamhet för stor eller för liten för att se över sin miljöpåverkan.”

Genom att välja rätt produkter, rätt människor och rätt processer, kan refinish-industrin till syvende och sist dra sitt strå till stacken för att skydda miljön.

För med information om Spies Hecker, vänligen besök www.spieshecker.se

Om Spies Hecker

Spies Hecker, ett globalt lackvarumärke från Axalta, utvecklar optimala och praktiska lacksystemslösningar som gör att verkstäder kan arbeta enklare och effektivare. Med sitt ursprung i tyska Köln och med över 135 års framgångar bakom sig, vittnar Spies Heckers högkvalitativa produktsystem, anpassade service och skräddarsydda kurser om deras samarbete med lackeringsindustrin. Lackvarumärket är ett av världens ledande varumärken inom fordonslackering och finns tillgängligt i 75 länder över hela världen.

Spies Hecker – helt enkelt närmare!

 

[1] https://www.smmt.co.uk/industry-topics/environment/

  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (1) (jpg | 830.30 KB)
  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (2) (jpg | 1.31 MB)
  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (3) (jpg | 2.68 MB)
Spies Hecker Speed-TEC

Speed-TEC Clear Coat 8810
Speed-TEC Energy