Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert

Kraftigt vakuum, precisionsdetaljer

 

Foto_RSP_1_1000x300a

RSP, som har sitt säte i Saalfeld (Thüringen, Tyskland), har tillverkat grävsugar i mer än 25 år, huvudsakligen för användning vid anläggningsarbeten. RSP använder högkvalitativa industrilacker från Spies Hecker vid lackering av grävsugarna.

Foto_RSP_2_480x263

drift, mindre ansträngande arbete och uppgrävning av kablar utan att orsaka skada – RSP-grävsugar reducerar problemen inom många anläggningsarbeten.

 Grävsugar fungerar på liknande sätt som dammsugare: fläktar inuti grävmaskinen skapar starka sugkrafter, som används för att suga upp material genom en slang. Sugtekniken kan suga upp jord, vätskor, sand, grus och till och med byggavfall. Exakt styrning av slangen möjliggör att rör, ledningar och kablar under jord kan grävas upp försiktigt och utan att orsaka skador – en enorm fördel vid anläggningsarbeten i tätbebyggda orter och städer.

 Givetvis har grävsugen ännu mer att erbjuda: grävningsarbete kräver vanligen ett enda multifunktionellt fordon. Inte nog med att den gräver upp material - den tar också bort det efteråt. Även tryckluftshammare och andra verktyg kan vid behov drivas via en anslutning till fordonet. Jämfört med traditionella anläggningar har byggarbetsplatser ofta betydligt mindre utrymme: där en traditionell grävmaskin kräver ett stort område som ska spärras av vid användning, kan grävsugen utföra arbetet genom en liten underlagsöppning.

Foto_RSP_3_480x263

Flera användningsområden, från anläggningsarbeten till kemisk industri
”Det fanns en tid när grävsugar bara användes inom anläggningsområdet”, säger Angelika Warkus, marknadsföringschef på RSP GmbH. ”Men nu har de etablerats inom andra sektorer, t.ex. vid borttagning av förorenade jordlager, rengöring av biobränsleanläggningar eller uppgrävning av trädrötter i hårt packad jord.” De gör även ett enastående jobb vid rengöring av kemiska anläggningar, där säkerhetsriskerna är höga. Grävmaskinerna kan styras från upp till 150 meter med en fjärrenhet, vilket gör att användaren kan vistas på ett säkert avstånd.

”Lacken måste vara mycket tålig. Om vi levererar till en kund i Nya Zeeland, måste lacken tåla havsluft och saltvatten.”

pinker_saugbagger

Den högkvalitativa lacken från Spies Heckers produkter är ytterligare ett säljargument för RSP:s grävsugar. På bilden finns ett fordon som har lackerats i en ovanlig kulör.

Hittills har RSP levererat över 750 grävsugar över hela världen. Grävsugens härdighet och hållbarhet är viktiga säljargument och detsamma gäller lacken. RSP har en rad olika lacker, bland annat traditionella industrilacker, som på begäran naturligtvis kan tillhandahållas i kundens varumärkesfärger och med komplexa glansiga och strukturerade lacker. ”Vi använder Permafleet från Spies Hecker”, förklarar Kai Gulden, gruppledare/ytgruppen vid RSP. ”Ibland använder vi även Permahyd Hi-TEC eller baslacker från Permacron-utbudet.” Han fortsätter och förklarar vad han betraktar som en nyckelegenskap: ”Ytorna måste vara mycket tåliga. Om vi exempelvis levererar till kunder i Nya Zeeland, måste vi se till att lacken tål havsluft och saltvatten.” Dessutom betonar Gulden vikten av att lacker kan användas enkelt och snabbt. ”Vi uppnår precis det här med lacksystemen från Spies Hecker”, bekräftar han. ”Dessutom är systemet helt fulländat.”

 Du kan få mer information om grävsugar från RSP i Saalfeld här.


Mer historier