Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert

Spies Hecker presenterar kromatfri primer på marknaden

 

SH Primer Collage

Med Permafleet Special Primer 4140 presenterar Spies Hecker en ny primer för nyttofordon på marknaden. Den har en extra särskild egenskap: till skillnad från föregångarna är den här primern kromatfri.

Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140 Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140

Primern spelar en central roll när ytor på nyttofordon förbereds för reparation. Den garanterar att efterföljande lackskikt kan fästa bra på ytan och skyddar det nedersta skiktet mot rost. Under lång tid hade man en huvudingrediens kromat att tacka för de här egenskaperna. Det finns dock en allvarlig nackdel med kromat: Kromat misstänks vara cancerframkallande, precis som andra krompreparat (VI). Det kan skada immunsystem och luftvägar och utgör även en fara för dricksvatten.

Stränga EU-föreskrifter

För några år sedan upprättade EU därför stränga regler för industriell användning av krompreparat (VI) som en del av ”REACH”-föreskriften (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Syftet med föreskriften är att helt stoppa användningen av preparatet på sikt, men detta är inte lätt att uppnå för många av användningsområdena. Det beror på att vissa av de positiva egenskaperna hos krom VI (t.ex. hållbarhet och motståndskraft mot slitage) inte är lätta att uppnå genom att använda ersättningsmaterial.

SH Wash Primer Lkw Den nya kromatfria Permafleet Special Primer från Spies Hecker ger processäkerhet och är användarvänlig.

Den nya kromatfria Permafleet Special Primer från Spies Hecker ger processäkerhet och är användarvänlig.

Inte bara miljövänlig utan även tillförlitlig

Spies Hecker presenterar nu en produkt på marknaden som uppfyller REACH-kraven: den nya miljövänliga Permafleet Special Primer 4140 ger topprestanda utan kromat. ”Vi vill givetvis erbjuda våra kunder produkter som uppfyller miljölagstiftningen”, förklarar Joachim Hinz, varumärkeschef på Spies Hecker. ”Samtidigt vill vi dock erbjuda obegränsad användbarhet och processäkerhet. Den nya primern är ett utmärkt exempel på detta: den är inte bara miljövänlig utan uppvisar även utmärkt motståndskraft mot korrosion och kemikalier tack vare enastående bindningskvalitet och stabilitet.”

Den nya Permafleet Special Primer 4140 har varit tillgänglig sedan mitten av oktober och ersätter Permafleet Corrosion Protection Primer 4130 och Permafleet Special Wash Primer 4120 i Spies Heckers produktutbud.


Mer historier