Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert

Färgmätning: Digitalt är bättre!

 

ColorDialog Phoenix-1000

Precision och snabbhet är A och O inom billackering när man ska välja färgtoner. I många verkstäder använder man sig därför av digital färgmätning. Det innovativa, trådlösa mätinstrumentet ColorDialog Phoenix från Spies Hecker ger inte bara snabba och pålitliga resultat, utan är även enkel att använda vilket underlättar för lackeraren. 

Light and compact: The new ColorDialog Phoenix allows you to measure colours even closer to the damaged area. Lätt och kompakt: Med den nya ColorDialog Phoenix går det att mäta färgtoner ännu närmare det skadade stället.

Lätt och kompakt: Med den nya ColorDialog Phoenix går det att mäta färgtoner ännu närmare det skadade stället.

”Digitalt är bättre, men för att de moderna kulörverktygen ska kunna hjälpa verkstäderna med färgtmätningen på allvar måste de hela tiden ge exakta resultat och vara praktiska och enkla att använda”, säger Franz Kolbe, kulör coordinator för Axalta i Norden. 

Lättbegriplig användning

Tack vare dess låga vikt, kompakta konstruktion och stora pekskärm är ColorDialog Phoenix enkel att använda, antingen med fingret eller med den medföljande pennan. De lättbegripliga ikonerna guidar lackeraren genom mätningen. ”En annan praktisk detalj är att statusen indikeras av en lysdiod på enheten”, förklarar Kolbe. Vid korrekta mätningar lyser den grönt, under pågående mätningar blått och vid felmätningar rött. När enheten inte används laddas den automatiskt i den medföljande laddningsstationen så att den alltid är klar att användas. 

Wireless on the move: the new ColorDialog Phoenix allows colour measurement data to be sent via WLAN to the computer in the mixing room. Slipp kablarna: Med den nya ColorDialog Phoenix kan informationen från mätningen skickas till datorn i blandningsrummet via WiFi.

Slipp kablarna: Med den nya ColorDialog Phoenix kan informationen från mätningen skickas till datorn i blandningsrummet via WiFi.

Toppmodern mätteknik och trådlös användning

ColorDialog Phoenix baseras på den senaste mättekniken: LED-teknik direkt på mätpunkten ger en mycket precis mätning. Utöver färgtonen registreras även lackeringseffekten. Den kompakta konstruktionen är mycket fördelaktig: Tack vare det mindre mätinstrumentet hittar man det skadade stället snabbare.

Informationen från mätningen går nu att skicka trådlöst till kulörprogramvaran Phoenix. ”Tack vare den trådlösa dataöverföringen via WiFi kan ColorDialog Phoenix användas mycket flexibelt, eftersom mätinstrumentet inte längre måste anslutas till datorn i blandningsrummet”, säger Kolbe. ”Laddningsstationen kan placeras där fordonet mäts. På så sätt är mätinstrumentet alltid lättåtkomligt där det behövs. I praktiken innebär det en tydlig arbetslättnad.”

More efficiency: The Phoenix colour software is also compatible with mobile devices such as smartphones or tablets. This enables the colour determination process to be completed directly on the vehicle. Ökad effektivitet: Kulörprogramvaran Phoenix är även kompatibel med mobila enheter som smartphones och surfplattor. På så sätt kan avsluta  kulörbeslutet direkt vid fordonet.

Ökad effektivitet: Kulörprogramvaran Phoenix är även kompatibel med mobila enheter som smartphones och surfplattor. På så sätt kan avsluta kulörbeslutet direkt vid fordonet.

Omfattande färgmatchning

”Vi vidareutvecklar hela tiden vårt utbud – alltid med stor hänsyn till kundens behov”, säger Franz Kolbe. ”Med det nya mätinstrumentet och den webbaserade kulörprogramvaran Phoenix erbjuder vi en skräddarsydd lösning för en praktisk, digital färgmatchning – för ännu bättre effektivitet i verksamheten.”


Mer historier