Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om våra färgverktyg?

e-mail
Spies_Hecker_ColorDialog_Phoenix_1000x300

ColorDialog Phoenix.

LITEN, TRÅDLÖS, PRECIS

Den nya ColorDialog Phoenix

 

Med ColorDialog Phoenix i ditt team blir färgmatchningen ännu enklare.

Vår Color Dialog Phoenix ger dig exakta kulörmatchningar. Med sin innovativa design och den senaste LED-tekniken är nya ColorDialog Phoenix den enkla lösningen för att uppnå snabbare produktionstider.

4. MEASURE. Check the car and ColorDialog Phoenix temperature (should be 15°C–30°C). Calibrate using the white and blue tiles if requested, then take your measurement. Liten och lätt att använda.

Liten och lätt att använda.

Den nya ColorDialog Phoenix är liten, lätt och inuativ. Med högupplöst touch-skärm i fullfärg, lättlästa ikoner och steg-för-steg instruktioner gör att den är väldigt enkel att använda. LED ljus och ljudsignaler ger dig direkt feedback på enhetens status.

ColorDialog_Phoenix_screen Trådlös och flexibel

Trådlös och flexibel

Eftersom ColorDialog Phoenix använder Wi-Fi, kan du enkelt föra över data till programvaran Phoenix  – på en gång! På så sätt kan man skicka resultat direkt till mixrummet så de kan starta med sitt jobb. Detta snabbar verkligen på arbetsflödet!

Phoenix_software_tablet Programvaran Phoenix

Precis och alltid uppdaterad

Programvaran Phoenix har 200,000 recept så det går inte bara snabbare utan det är dessutom mer exakt. ColorDialog Phoenix är den enda enheten som även mäter effekten. Så att du får ett komplett recept på en gång!


EGENSKAPER

 

Liten och enkel att använda

ColorDialog Phoenix easy use

Den väger så lite att den kan enkelt hanteras med bara en hand vilket gör den väldigt lättanvänd.

Mätning av kulör och effekt

Colour effect measuring

Color Dialog Phoenix är den enda enheten som också mäter effekten, vilket gör att du får ett komplett recept på en gång.

Alltid Wi-Fi anslutning

Spies_Hecker_ColorDialog_Phoenix

Tack vare Wi-Fi anslutning kan du dela resultat på en gång med alla i verkstaden oavsett om de använder stationär dator, laptop, platta eller smartphone. Tack vare direktanslutning till programvaran Phoenix får du alltid uppdaterde recept.

Praktisk laddstation

 

ColorDialog Phoenix charging cradle

Laddstationen gör att din ColorDialog Phoenix alltid är redo att användas. Och den långa livslängden på det uppladdningsbara batteriet gör den väldigt praktisk.

Högupplöst roterande touch-skärm

Hi-resolution rotating touch display

Den högupplösta touch-skärmen i fullfärg är enkel att använda – även fast du har handskar på dig.

Penna är inkluderad

 

Stylus included

Du får också med en penna om du föredrar att använda den.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. BEDÖMA

1. ASSESS. Identify the damage and assess refinish requirements.

Identifiera skadan och bedöma behovet av reparation.

2. KONTROLLERA

2. CHECK. Determine the manufacturer and colour code. Check if special pigments are included in the formula as these could lead to higher repair costs.

Ta reda på tillverkaren och färgkoden. Kontrollera om speciella pigment ingår i färgreceptet eftersom dessa kan leda till högre reparationskostnader.

3. RENGÖRA

3. CLEAN. Choose a flat area as close as possible to the damage and clean it ready for colour measurement. Degrease the cleaned surface, then mechanically polish and wipe it clean. Degrease the polished surface once again.

Välj ett plant område så nära skada som möjligt och rengör det för färgmätning. Avfetta den rengjorda ytan och polera den sedan och torka rent. Avfetta den polerade ytan igen.

4. MÄTA

4. MEASURE. Check the car and ColorDialog Phoenix temperature (should be 15°C–30°C). Calibrate using the white and blue tiles if requested, then take your measurement.

Kontrollera bilen och ColorDialog Phoenixs temperatur (bör vara 15° C-30° C). Kalibrera genom att använda den vita och blå plattan om så önskas, gör sedan mätningen. Tillval: Spara provet och uppgifter om tillverkare/färgkod som sedan visas i programvaran Phoenix.

5. SÖK

5. SEARCH. Use Phoenix software to search for the best-matching formula. Select your measurement sample from the ColorDialog Phoenix. Fill-in the manufacturer and colour code details (if not already uploaded). Select the best colour match from the results given.

Använd programvaran Phoenix för att söka efter det recept som har bäst färgmatchning. Välj ditt mätprov från ColorDialog Phoenix. Fyll i uppgifterna om tillverkaren och färgkoden (om den inte redan har laddats upp). Välj den bästa färgmatchningen från de givna resultaten.

6. SPREJA

6. SPRAY. Calculate the amount you will need. Apply RFU (ready for use). Mix the colour, then start spraying.

Beräkna vilken mängd du kommer att behöva. Applicera RFU (klar att använda). Blanda färgen och börja spraya. TIPS: Spraya ett prov samtidigt som du gör reparationen så att du kan behålla en referenspunkt för din personliga databas.