Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om våra färgverktyg?

e-mail

Hotline för kulörhjälp

Vår Hotline för kulör rådgivning hjälper dig direkt med alla typer av kulörfrågor, som t.ex. förfrågningar om färger, recept, skapande av recept samt förfrågningar om spektrofotometern ColorDialog.

Vår hjälplinje för färger är alltid redo att stå till tjänst med hjälp och råd.
Ring vår Hotline om du har några frågor!

Din Hotline för färger.

06_QM_Nuancen_all-1000x547

Milka Jovic

måndag-fredag 08:00-16:00

+46 (31) 57 68 00

zvyxn.wbivp@nknygnpf.pbz