Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Fan Decks

Aktuella färgprover.

600 nya färgprover varje år.

En kulördatabas – antingen digitalt eller som en klassisk färgkarta – gör kulörmatchningen enkel för lackerarna.

Men uppdateringar behövs alltid när det kommer nya kulörer och varianter.


“ Många i branschen föredrar fortfarande att använda färgkartor för att jämföra kulörer direkt på fordonet.      
” 
Monika Weil, kulörmarknadschef, Axalta, Wuppertal

 

Horst Neumann


 

Uppdateringar av färgkartor.

 

Regelbundna uppdateringar. 

Kulörproverna på färgkartan för Color Index Variant uppdateras flera gånger om året.

Tillägg görs två gånger om året för Permahyd 280/285 och tre gånger om året för Permahyd Hi-TEC 480. Varje uppdatering innehåller mellan 100 och 200 chips.

Color Index Variant.

Grundutgåvan av Permahyd Hi-TEC-färgkartan innehåller flera tusen kulörprover.

 

Hur uppstår kulörvarianter? 

Skillnader mot kulörstandarden kan uppstå när lacker har varit i produktion länge eller när fordon lackeras vid olika produktionsanläggningar.

Kulören kan också påverkas av miljöfaktorer.

 

Utvecklingen av en ny variant.

När en ny variant tas med i Spies Hecker-färgdokumentationen kan det ofta bero på att marknaden skickar nya bildelar. Det kan också bero på kommentarer från marknaden om att befintliga recept inte stämmer med fordonen.

Färgen på en bildel kan vara mörkare eller ljusare, grövre eller mer finkornig.

 

Skapandet av ett recept.

Med utgångspunkt från denna information utvecklar Axalta Colour Lab en nytt recept för varianten. 

 

Framtagandet av färgprover. 

Det nyskapade kulörreceptet appliceras på underlaget med Spies Heckers originallack och standardteknik för applicering.

Detta kulörprov skickas sedan till verkstäderna som en uppdatering.

 

Färgkartornas framtid.

Även om tekniska framsteg har gjort att digitala spektrofotometrar används allt mer kommer variantdokumentation och uppdateringar fortfarande att ha en självklar plats i många verkstäder.