Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Frågor om våra färgverktyg?

e-mail
01_CD_SH_Colour Lab_Mood-745x224

Kulörutveckling.

25 000 nya recept varje år.

Glasflingor, Ruby Red med high chroma, skimrande Prism Silver – biltillverkarna lanserar allt fler varianter. Axalta klarar utmaningarna genom att utveckla upp till 25 000 nya kulörrecept i färglaboratorierna i hela världen.

01_CD_Colour_Department_all-1000x547

Varje år framställer Axalta 25 000 nya kulörrecept i hela världen. Färglaboratoriet i Europa utvecklar i genomsnitt 100 nya recept i månaden. I Shanghai i Kina är siffran närmare 500. Det finns även färglaboratorier i Tlalnepantla i Mexiko och i Front Royal, Virginia, USA.

I alla laboratorier är processen för färgutveckling standardiserad för att se till att kulörresultaten alltid är desamma.


“ Det är vårt jobb att ge professionella Spies Hecker-lackerare den kulör som behövs för att göra en så korrekt kulörmatchad reparation som möjligt av lacken.    

” 
Ann De Clerck, kulörmarknadschef, Axalta EMEA

 

02_CD_Testimonial Ann de Clerck_all-1000x547

Hur utvecklar vi en kulör?

 

1. Absolut nödvändigt: samla in information.

03_CD_SH_Colour_standard_OEM-1000x547

Det är först och främst nödvändigt att ta reda på vilka kulörer som kommer att finnas under nästa år, och på vilka modeller.

Därför samlar vi in biltillverkarnas kulörsortiment och kulörstandarder för alla nya färger.

2. Ett kulörrecept oavsett nyans

04_CD_SH_Caosserie_part-1000x547
04_CD_SH_Car_part-1000x547

Kulörerna kan skilja sig från den officiella kulörstandarden om de har applicerats på olika produktionsanläggningar, eller om fordonet har varit ute på vägarna i flera år.

Därför samlar kulörmarknadsföringsavdelningen in bildelar, så att man får en översikt över vilka kulörvarianter som finns. Det måste finnas recept även för dessa färger. Det är därför vi producerar varianter och servicerecept.

3. Arbeta med pigmenttillverkare. 

05_CD_SH_Pigments-1000x547

Kulörteamet har nära samarbete med pigmentleverantörer. På så sätt kan vi snabbt ta hänsyn till kulörtrender och utveckla de kulörrecept som krävs.

4. Kulörutveckling.

06_CD_Microscop_all-1000x547
07_CD_SH_Screen_Sample-1000x547

Speciell, egenutvecklad programvara används för att utveckla kulören. Tekniker på färglaboratorierna använder mikroskop för att identifiera typen av effekt.

En digital spektrofotometer gör de kulöravläsningar som behövs, och alla data samlas in i programmet. Sedan skapar programmet ett första förslag till kulörrecept.

5. Sprutprover.

  • The proposed colour formulas are applied using robots.
The proposed colour formulas are applied using robots.
08_CD_Spray_robot 2_all-1000x547

De föreslagna kulörrecepten appliceras med robotar. På så sätt säkerställer vi att alla färglaboratorier applicerar materialet med samma metoder. Det hjälper också till att reproducera förhållandena i verkstäderna.

6. Kontroll under olika belysning. 

  • Checking under different light conditions.
Checking under different light conditions.
11_CD_Colour_Check_all-1000x547

När kulörprovet torkat jämförs det med standardprototypen. Eftersom olika belysning kan ha betydande påverkan på kulören kontrollerar vi den nya kulören under olika ljusförhållanden. För att få till det slutgiltiga, korrekta kulörreceptet kan kulörspecialisten behöva utföra ytterligare korrigeringar med hjälp av programmet.

7. Från laboratoriet till verkstaden.

Phoenix Software

När kulören godkänts matas kulörreceptet in i CRplus- eller Phoenix-kulörprogrammet så att alla lackerare kan komma åt den.

Kulörproverna i ColorIndex uppdateras kort därefter.