Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

Centrum Szkoleniowe

Dariusz Niedźwiedź
Color & Training Coordinator

ul. Świerkowa 1C
05-850 Bronisze

+48 22 454 64 00

Zarzadzanie energią w warsztacie

Szukamy oszczędności energii i możliwości zwiększenie rentowność lakierni.

Potencjalni uczestnicy
Właściciele warsztatów, kierownicy lakierni.

Cel szkolenia
Przedstawienie obszarów w warsztacie, które mogą zostać usprawnione poprzez niewielkie zmiany, serwis lub wprowadzenie innowacji.

Czas trwania
1,5 dni

Zakres szkolenia

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy w lakierni.
  • Trendy w kosztach enegii.
  • Dobór narzędzi i technologii do warunków pracy.
  • Analiza Kabin lakierniczych.
  • Analiza Instalacji sprężonego powietrza.
  • Okresowa weryfikacji procesów w warsztacie

Forma szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę naszej branży. Uczestnicy mają możliwość przećwiczenia zaproponowanych rozwiązań.
 
Korzyści po szkoleniu
Uczestnicy zapoznają się z cechami narzędzi, sprzętu i kabiny lakierniczej używanych w lakierni. Analizując swój warsztat ustalą potencjalne obszary wymagające usprawnienia, serwisu lub modernizacji. Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana w okresowych audytach kontrolnych lakierni, a przede wszystkim pomoże ograniczyć koszty stałe energii elektrycznej, oleju opałowego i gazu.