Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

Centrum Szkoleniowe

Dariusz Niedźwiedź
Color & Training Coordinator

ul. Świerkowa 1C
05-850 Bronisze

+48 22 454 64 00

Systemy na pojazdy użytkowe.

Lakierujemy duże powierzchnie w różnych efektach i wykończeniach.

Potencjalni uczestnicy
Kierownicy lakierni i lakiernicy.

Cel szkolenia
Prezentacja i trening praktyczny dostępnych technologii przeznaczonych do napraw i lakierowania całościowego pojazdów użytkowych.

Czas trwania
2 dni

Zakres szkolenia

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy w lakierni
  • Wybór właściwego systemu naprawy i dobór produktów
  • Wymagania jakościowe stawiane pojazdom użytkowym
  • Aplikacja produktów w praktyce

Forma szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych. Szczegóły i tematyka dobierane są pod potrzeby grupy. Szkolenie jest ciekawym połączeniem teorii i prezentacji praktycznej. Podczas szkolenia uczestnicy biorą interaktywny udział w części praktycznej i sami doskonalą lakierowanie dużych powierzchni.
 
Korzyści po szkoleniu
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania sprzętu i technologii do aplikacji materiałów lakierniczych na dużych powierzchniach. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas szkolenia pozwolą na przyspieszenie procesu lakierowania i poprawią jakość wykonanej naprawy.