Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

Centrum Szkoleniowe

Dariusz Niedźwiedź
Color & Training Coordinator

ul. Świerkowa 1C
05-850 Bronisze

+48 22 454 64 00

Profesjonalne przygotowanie podloży

Wykorzystujemy potencjał produktów podczas przygotowania do lakierowania.

Potencjalni uczestnicy
Pomocnicy, Lakiernicy

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z rodzajami podłoży i materiałami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi do produkcji nadwozi samochodów. Przygotowanie uczestników do samodzielnego oszacowania metody naprawy, doboru technologii i jej wykonania.

Czas trwania
2 dni

Zakres szkolenia

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy w lakierni
  • Rozpoznawanie podłoży i wybór technologii naprawy
  • Dobór produktów do potrzeb
  • Sprzęt i wyposażenie strefy przygotowawczej
  • Przygotowanie tworzyw sztucznych
  • Optymalne rozwiązania do naprawy fabrycznych powłok proszkowych

Forma szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie teoretyczno-praktyczne z naciskiem na zastosowanie rozwiązań na przykładach. Interaktywny udział uczestników i rozpatrywanie różnych przypadków pojawiających się w codziennej pracy.
 
Korzyści po szkoleniu
Uczestnicy będą w stanie dobierać system naprawczy już w początkowym etapie naprawy i wykorzystywać w sposób efektywny dostępne produkty do przygotowania powierzchni. Zastosowanie wskazówek i wiedzy ze szkolenia pozwoli wpłynąć na szybkość i jakość powłoki jak również obniżać koszty stałe warsztatu.