Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

Centrum Szkoleniowe

Dariusz Niedźwiedź
Color & Training Coordinator

ul. Świerkowa 1C
05-850 Bronisze

+48 22 454 64 00

ColorDialog spectro

Korzystamy z nowoczesnego urządzenia przy doborze koloru.

Potencjalni uczestnicy
Lakiernicy i pracownicy mieszalni.

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z urządzeniem Spectro służącym do pomiaru koloru i opcjami programu CRplus i Phoenix.

Czas trwania
2 dni

Zakres szkolenia

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy w lakierni
  • Podstawy kolormetrii
  • Zasada działania urządzenia
  • Optymalny wybór propozycji koloru
  • Serwis i kalibracja urządzenia
  • Dodatkowe moduły i opcje oprogramowania CRplus

Forma szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie jest ciekawym połączeniem teorii i treningu z wykorzystaniem urządzenia w praktyce. Uczestnicy aktywnie biorą udział w prowadzonych zajęciach, podczas których dzielą się doświadczeniami z innymi.
 
Korzyści po szkoleniu
Uczestnicy w pełni poznają urządzenie i sposób jego działania. Zdobyta wiedza pozwoli szybciej i dokładniej ustalać właściwy kolor i jego odcień.