Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

Centrum Szkoleniowe

Dariusz Niedźwiedź
Color & Training Coordinator

ul. Świerkowa 1C
05-850 Bronisze

+48 22 454 64 00

Color College

Poznajemy podstawy dobarwiania, wpływu światła i postrzegania kolorów.

Potencjalni uczestnicy
Lakiernicy i pracownicy mieszalni.

Cel szkolenia
Omówienie teoria światła, barwy i pozycjonowania kolorów. Wprowadzenie do metod i technik dobarwiania.

Czas trwania
2 dni

Zakres szkolenia

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy w lakierni
  • Światło i postrzeganie kolorów
  • Pozycjonowanie i cechy kolorów
  • Podstawy dobarwiania
  • Wpływ metody aplikacji na odcień koloru

Forma szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie teoretyczno-praktyczne z elementami ćwiczenia podstaw dobarwiania kolorów.
 
Korzyści po szkoleniu
Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki mają wpływ na postrzeganie kolorów. Zapoznają się z pozycjonowaniem kolorów i podstawami dobarwiania. Wiedza po szkoleniu będzie przydatna w szczególności lakiernikom i pracownikom mieszalni lakierów, którzy samodzielnie dobarwiają kolory i tworzą receptury własne.