Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050


Dodatek Permahyd Hi-TEC WT Additive 6050 jest dodawany do lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 przed aplikacją, po wymieszaniu.

Product Features

  • Umożliwia bezpieczną aplikację zarówno w normalnych, jak i wysokich temperaturach oraz przy niskiej wilgotności, poniżej 30%.

Article reference

Material code