Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Potrzebujesz więcej informacji?

test_contact_480x263

Axalta Coating Systems Poland

ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

 

+48 22 454 6400

Skontaktuj się z nami

Systemy do samochodów użytkowych

Hi-Class System

B_CV_System-Logo_Hi-Class CV Hi-Class System

CV Hi-Class System

Wysokiej jakości system do renowacyjnego lakierowania pojazdów użytkowych, w tym m.in.: kabin kierowców, autobusów, pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Dla wysokiej jakości lakierowania 3- lub 4-warstwowego: grunt reagujący Wash Primer 3688, wypełniacz Bus Surfacer 5530, lakier bazowy Permahyd Base Coat 280/285, lakier bezbawny HS Clear Coat 8330. Alternatywnie można zastosować również lakier nawierzchniowy HS Top Coat 670/675.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów, lakier kryjący jest aplikowany na szlifowany wypełniacz.

 

Top System

B_CV_System-Logo_Top CV Top System

CV Top System

Skuteczny system do renowacyjnego lakierowania pojazdów użytkowych, w tym m.in.: kabin kierowców, autobusów, pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Dla lakierowania 3- lub 4-warstwowego: grunt reagujący Wash Primer 3688, wypełniacz HS Wet-on-Wet Surfacer lub VHS Non-Sanding Surfacer 5620, lakier nawierzchniowy 2K Acrylic Top Coat 670/675.

Alternatywnie można zastosować również lakier bazowy Permahyd Base Coat 280/285 + lakier bezbarwny HS Clear Coat 8330.

System jest stosowany w metodzie „mokro na mokro”.

 

Economy System

B_CV_System-Logo_Economy CV Economy System

CV Economy System

Ekonomiczny system do renowacyjnego lakierowania pojazdów użytkowych, w szczególności często stosowany do renowacji betoniarek.

Dla ekonomicznego lakierowania 2-warstwowego. Wypełniacz gruntujący EP Primer Surfacer 4400 i lakier nawierzchniowy HS Top Coat 670/675 są aplikowane w systemie „mokro na mokro”.