Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Środki czyszczące.

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Permaloid® Silikon Entferner 7010.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 jest mieszaniną wolnoodparowujących, natomiast Permaloid® Silikon Entferner 7799 szybkoodparowujących rozpuszczalników organicznych.

Obydwa produkty przeznaczone są do usuwania resztek oleju i tłuszczy.

 


Permahyd® Silikon Entferner 7080

Permahyd® Silikon Entferner 7080

Permahyd® Silikon Entferner 7080.

Permahyd® Silikon Entferner 7080 nie wymaga specjalnych oznakowań na etykiecie.

Jest wodnym środkiem do odtłuszczania zawierającym specjalne dodatki czyszczące o bardzo małym udziale rozpuszczalników organicznych.

 


Permaloid® Silikon Entferner 7799

Permaloid® Silikon Entferner 7799

Permaloid® Silikon Entferner 7799.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 jest mieszaniną wolnoodparowujących, natomiast Permaloid® Silikon Entferner 7799 szybkoodparowujących rozpuszczalników organicznych.

Obydwa produkty przeznaczone są do usuwania resztek oleju i tłuszczy.