Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Potrzebujesz więcej informacji?

test_contact_480x263

Axalta Coating Systems Poland

ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

 

+48 22 454 6400

Skontaktuj się z nami

Środki czyszczące.

product_PC_remover_7010_5L Permaloid® Silikon Entferner 7010

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Permaloid® Silikon Entferner 7010.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 jest mieszaniną wolnoodparowujących, natomiast Permaloid® Silikon Entferner 7799 szybkoodparowujących rozpuszczalników organicznych.

Obydwa produkty przeznaczone są do usuwania resztek oleju i tłuszczy.

 


product_PC_remover_7080_5L Permahyd® Silikon Entferner 7080

Permahyd® Silikon Entferner 7080

Permahyd® Silikon Entferner 7080.

Permahyd® Silikon Entferner 7080 nie wymaga specjalnych oznakowań na etykiecie.

Jest wodnym środkiem do odtłuszczania zawierającym specjalne dodatki czyszczące o bardzo małym udziale rozpuszczalników organicznych.

 


product_PC_remover_7799_5L Permaloid® Silikon Entferner 7799

Permaloid® Silikon Entferner 7799

Permaloid® Silikon Entferner 7799.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 jest mieszaniną wolnoodparowujących, natomiast Permaloid® Silikon Entferner 7799 szybkoodparowujących rozpuszczalników organicznych.

Obydwa produkty przeznaczone są do usuwania resztek oleju i tłuszczy.