Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Potrzebujesz więcej informacji?

test_contact_480x263

Axalta Coating Systems Poland

ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

 

+48 22 454 6400

Skontaktuj się z nami

Permasolid® HS Express Füller 5250.

Permasolid® HS Express Füller 5250 jest wysokiej jakości oraz produktywności, spełniającym wymogi VOC, dwuskładnikowym wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.

  • Bardzo dobre parametry stosowania w szczególności przy nanoszeniu pistoletami HVLP  
  • Dobre dostosowanie do warunków przerabiania
  • Dobra stabilność na pionowych powierzchniach
  • Bardzo dobre schnięcie pod promiennikiem IR
  • Szlifowanie jest możliwe po upływie 1-2h suszenia na powietrzu
    (w przypadku napraw miejscowych, częściowych)
  • Dobry wygląd lakieru kryjącego

product_PC_surfacer_5250_1L_

Permasolid® HS Express Füller 5250.