Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Permasolid® HS Klarlack 8055.

Permasolid® HS Klarlack 8055 jest lakierem bezbarwnym klasy High Solid o wysokim połysku spełniającym przepisy VOC.

  • Elastyczna i łatwą aplikacja na 1.5 warstwy natryskowj (preferowane) lub 2 warstwy natryskowe
  • Dobra stabilność na powierzchniach pionowych
  • Szybkie wysychanie na wskroś
  • Dobra końcowa twardość powłoki po wyschnięciu
  • Dobry połysk i rozlewność powłoki lakieru
Klarlack 8055

Permasolid® HS Klarlack 8055

  • thumbnail
    x
    Ulotka Lakier bezbarwne (pdf | 226.02 KB)