Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

Permahyd® Hi-TEC Basislack 480.

Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 jest innowacyjnym systemem bazowych lakierów wodorozcieńczalnych.


W systemie tym mogą być zmieszane wszystkie kolory jednobarwne uni oraz z efektami przeznaczone do
lakierowania naprawczego samochodów osobowych.

 • Szybki system, łatwy w stosowaniu
 • Wysokie bezpieczeństwo rezultatu lakierowania dzięki równomiernemu efektowi wykończenia
 • Szybkie czasy procesu
 • Łatwe i pewne cieniowanie
 • Zmienne możliwości zastosowania
  (do lakierowania wewnątrza pojazdu, wielowarstwowych oraz wielokolorowych pokryć lakierniczych)
Hi-TEC Basislack 480

Permahyd® Hi-TEC Basislack 480.

 • thumbnail
  x
  Broszura Hi-TEC Performance System (pdf | 285.94 KB)
 • thumbnail
  x
  Broszura Hi-TEC (pdf | 1.70 MB)
 • thumbnail
  x
  Ulotka Hi-TEC (pdf | 307.17 KB)
 • thumbnail
  x
  Broszura Hi-TEC FAQ (pdf | 1.45 MB)
 • thumbnail
  x
  Poster Blend-in Hi-TEC (pdf | 697.82 KB)
 • thumbnail
  x
  Ulotka Speed Repair Hi-TEC (pdf | 561.04 KB)