Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Potrzebujesz więcej informacji?

test_contact_480x263

Axalta Coating Systems Poland

ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

 

+48 22 454 6400

Skontaktuj się z nami
B_PictogrammMotiv_745-224

Karty

TDS i MSDS

Ujednolicona klasyfikacja i oznakowanie:

Jako odpowiedź na wcielone w życie rozporządzenie UE, marka Spies Hecker rozpocząła w grudniu 2013 roku proces wprowadzania na rynek nowych etykiet na opakowania wszystkich swoich produktów.

Począwszy od końca 2013 roku zmieniamy etykiety wszystkich produktów marki Spies Hecker, aby były w zgodzie z nowymi przepisami Unii Europejskiej.


Zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (CLP); forma podania do wiadomości zagrożeń stwarzanych przez niektóre substancje chemiczne ma zostać uregulowana we wszystkich krajach członkowskich Unii.


Nowe przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania sprawią, że system stosowany w UE będzie zgodny z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS). Po pewnym czasie, ten stosowany na całym świecie standard zastąpi stare europejskie systemy etykietowania.
Nowe przepisy wymagają, między innymi, stosowania nowych piktogramów – stare, żółto-pomarańczowe kwadraty zostaną zastąpione przez romby z czerwonym obrzeżem. Pod nimi znajdzie się jeden wyraz określający poziom niebezpieczeństwa. Więcej informacji na temat wymagań CLP można znaleźć klikając w link: http://echa.europa.eu/regulations/clp.


Karty Bezpieczeństwa naszych produktów będą pokazywać oba rodzaje klasyfikacji aż do czerwca 2015 roku. Przygotowaliśmy również krótki film video objaśniający powyższe zmiany. Jest on dostępny na YouTube.

Ujednolicenie klasyfikacji, oznakowania i pakowania:
Spies Hecker wprowadza nowe etykiety zgodne z międzynarodowym rozporządzeniem CLP.

Celem rozporządzenia CLP (dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania) jest ujednolicenie na całym świecie informacji zawartych na etykietach produktów lakierniczych.

Marka Spies Hecker rozpoczęła proces wprowadzania na rynek nowych etykiet na opakowania wszystkich swoich produktów w grudniu 2013 roku. Karty Bezpieczeństwa naszych produktów będą pokazywać oba rodzaje klasyfikacji aż do czerwca 2015 roku. Przygotowaliśmy również krótki film video objaśniający powyższe zmiany.