Receptury kolorów zgodne z RADAR dodane do globalnej bazy Axalta Refinish


Axalta dodała receptury kolorów zgodne z RADAR do swoich globalnych baz danych – ChromaWeb, Phoenix Cloud i Standowin iQ Cloud. Firma chce być gotowa na przyszłe wymagania RADAR dotyczące renowacji samochodów wyposażonych w zaawansowane systemy asystenta kierowcy (ADAS).

„Niektóre szacunki przewidują, że rynek ADAS podwoi się z 30,9 mld USD w 2022 r. do 65,1 mld USD w 2030 r. ze względu na liczbę pojazdów wyposażonych w systemy ADAS. Urządzenia obsługujące ADAS często znajdują się w samochodach za lakierowanymi powierzchniami z tworzywa sztucznego. Może to stanowić poważny problem dla branży lakierniczej, ponieważ warstwy lakieru mają bezpośredni wpływ na sygnał emitowany i odbierany przez czujniki ADAS” – mówi Gregor Doerdelmann, Colour Services Manager for Axalta’s Refinish business w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Czujniki RADAR są szczególnie wrażliwe na grubość i skład powłoki, co może powodować potencjalne zakłócenia w krytycznych systemach bezpieczeństwa, w tym w wykrywaniu pieszych, unikaniu kolizji, adaptacyjnym tempomacie, automatycznym hamowaniu awaryjnym i wykrywaniu martwego pola.

„Podczas opracowywania receptur możemy zidentyfikować i przetestować kolory, które mogą zakłócać działanie czujników RADAR, takie jak te o wysokim stężeniu cząsteczek aluminium. W przypadku kolorów, w których utrata transmisji RADAR przekracza próg określony przez producenta OEM, możemy opracować zgodną recepturę koloru, która spełnia te specyfikacje” – mówi Doerdelmann.

Receptury kolorów zgodne z RADAR (RADAR Optimized Formulas) dla Cromax® Pro, Spies Hecker Permahyd Hi-TEC i Standox Standoblue, umożliwią bezpieczne wykonanie naprawy pojazdów wyposażonych w czujniki RADAR.

Serwisy mogą łatwo rozpoznać receptury kolorów zgodne z RADAR dzięki specjalnej ikonie, która informuje, że receptury spełniają wymagania radarowe OEM.

Doerdelmann podsumowuje: „W przypadku naprawy powłoki lakierniczej na obszarze działania czujników RADAR, lakiernicy powinni zawsze wybierać recepturę kolorystyczną zgodną z RADAR i ściśle przestrzegać wytycznych OEM dotyczących renowacji”.

Po wybraniu receptury zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności przestrzegania wytycznych OEM dotyczących naprawy oraz testowania systemu ADAS przed ponownym oddaniem pojazdu do użytku.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Axalta Refinish. Więcej informacji na temat Axalta Refinish można znaleźć na stronie refinish.axalta.eu