Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert

Spies Hecker wprowadza na rynek grunt niezawierający chromianów

 

SH Primer Collage

Grunt Permafleet Special Primer 4140 to nowość na rynku – produkt firmy Spies Hecker do przygotowywania powierzchni przed renowacją pojazdów użytkowych. Ma on pewną szczególną zaletę – w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie zawiera chromianów.

Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140 Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140

Podczas przygotowywania powierzchni pojazdów użytkowych najważniejszy jest grunt. Pozwala on zagwarantować dobrą przyczepność kolejnych warstw jednocześnie chroniąc przed rdzą. Od dawna głównym składnikiem zapewniającym te właściwości były chromiany. Miały one jednak pewną poważną wadę – podejrzewa się, że chromiany, podobnie jak inne związki chromu (VI), mają właściwości rakotwórcze. Mogą powodować uszkodzenia układu odpornościowego, genomu lub dróg oddechowych oraz stanowić zagrożenie dla jakości wody pitnej.

Restrykcyjne przepisy UE

W związku z tym kilka lat temu Unia Europejska na drodze rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) podjęła restrykcyjne działania regulacyjne w zakresie wykorzystania związków chromu (VI) w zastosowaniach przemysłowych. Celem tego rozporządzenia jest całkowite zaprzestanie wykorzystywania tych związków w perspektywie średnioterminowej, ale w przypadku wielu zastosowań trudno to osiągnąć. Wynika to z pewnych korzystnych właściwości chromu (VI) (np. wytrzymałości i odporności na zużycie), których nie da się łatwo osiągnąć, stosując materiały zastępcze.

SH Wash Primer Lkw Nowy grunt Permafleet Special Primer marki Spies Hecker niezawierający chromianów zapewnia niezawodność procesu i jest przyjazny dla użytkownika.

Nowy grunt Permafleet Special Primer marki Spies Hecker niezawierający chromianów zapewnia niezawodność procesu i jest przyjazny dla użytkownika.

Przyjazny dla środowiska i niezawodny

Spies Hecker wprowadza na rynek produkt spełniający wymogi REACH – nowy, przyjazny dla środowiska Permafleet Special Primer 4140 gwarantuje najwyższą wydajność bez stosowania chromianów. – Oczywiście chcemy oferować naszym klientom produkty, które są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska – wyjaśnia Joachim Hinz, Brand Manager, Spies Hecker. – Jednocześnie chcemy oferować nieograniczone możliwości stosowania i niezawodność procesu. Nowy grunt stanowi doskonały przykład – jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale wykazuje również wyjątkową odporność na korozję i działanie środków chemicznych, zachowując przy tym znakomitą jakość wiązania i stabilność.

Nowy grunt Permafleet Special Primer 4140 jest dostępny od połowy października i zastępuje podkłady Permafleet Corrosion Protection Primer 4130 oraz Permafleet Special Wash Primer 4120 z oferty produktów Spies Hecker.


Więcej historii