Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert

Wsparcie przyuczających się do zawodu lakierników

 

Tempo wzrostu w tej branży jest bardzo duże, a coraz mniejsza liczba stażystów i uczniów powoduje zauważalnie zwiększający się deficyt specjalistów. Marka Spies Hecker dąży do aktywnego wspierania warsztatów zajmujących się lakierowaniem pojazdów, dlatego powstała Apprentice Academy.

Azubi_480_x_263 Program nauczania akademii obejmuje między innymi proces aplikacji.

Program nauczania akademii obejmuje między innymi proces aplikacji.

Apprentice Academy to trzyczęściowa inicjatywa szkoleniowa, która wspiera firmy zajmujące się lakierowaniem pojazdów. Eksperci z firmy Spies Hecker oferują wsparcie w postaci dodatkowych szkoleń w trakcie trzyletniego stażu. Każdego roku stażyści spędzają cztery dni w centrum szkoleniowym marki Spies Hecker w Kolonii. W tym miejscu przechodzą dodatkowe szkolenia praktyczne, które uzupełniają standardowy proces ich kształcenia. Zajęcia są dostosowane do bieżącego poziomu i doświadczenia zawodowego uczestników.

Praktyczne szkolenia

Szkolenie w pierwszym roku obejmuje bezpieczeństwo w miejscu pracy i właściwe przygotowanie podłoża. Kolejne moduły obejmują takie tematy, jak ocena zakresu naprawy, naprawa elementów z tworzywa sztucznego i metody lakierowania — aż po lakierowanie artystyczne i szybkie naprawy. W ostatnim module uczestnicy uczą się również używania cyfrowych narzędzi kolorystycznych. Program szkoleniowy powstał w oparciu o porozumienie zawarte między marką Spies Hecker oraz Izbą Rzemieślniczą w Kolonii. „Naszym celem jest przygotowywanie najlepiej wyszkolonych specjalistów” twierdzi Jörg Sandner, Spies Hecker Head of Training. „W każdym module uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich możliwości. Następnie możemy zdecydować, w jaki sposób mogą dalej rozwijać swoje umiejętności. Nasze centrum szkoleniowe zapewnia do tego idealne warunki”.

Azubi_2_480_x_263 Etapy przygotowawcze przed aplikacją bazy nauczane są w sposób praktyczny.

Etapy przygotowawcze przed aplikacją bazy nauczane są w sposób praktyczny.

Wyróżnienia dla najlepszych

Marka Spies Hecker wspiera najlepszych praktykantów nawet po opuszczeniu Apprentice Academy. „Sponsorujemy uczestnika, który uzyska najwyższą ocenę podczas egzaminu końcowego, zapewniając mu możliwość skorzystania z modułu szkoleniowego pozwalającego osiągnąć poziom mistrzowski oraz gwarantując wsparcie materialne” wyjaśnia Jörg Sandner. Najlepszy kursant otrzymuje również pistolet lakierniczy oraz pełnowymiarowy hełm lakierniczy. Pozostali uczestnicy z wysokimi wynikami również otrzymają nagrody. Marka Spies Hecker współpracuje z innymi firmami zaopatrującymi warsztaty, takimi jak Carbon, debStoko, Freudenberg, Herkules Hebertechnik, Indasa/Farécla, Mirka, Horn & Bauer, sia/sika i WOLF Kabinentechnik. „Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć nowe doświadczenia” przekonuje Jörg Sandner. „Dotyczy to przede wszystkim kwestii praktycznych, lecz szkolenia pozwalają również na nawiązanie kontaktu z innymi, perspektywicznymi lakiernikami”.


Więcej historii