Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kompetencje Kolorystyczne.

Możliwości kolorystyczne lakierów samochodowych stają się coraz bardziej różnorodne, co stanowi nowe wyzwanie dla warsztatów. W celu sprostania potrzebom i wymaganiom rynku napraw motoryzacyjnych Spies Hecker kontynuuje rozwój swoich systemów lakierniczych, narzędzi kolorystycznych i działającego w chmurze oprogramowania Phoenix do zarządzania kolorami, aby zaoferować klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.